พฤติกรรมของเจ้านายกับผู้นำความเหมือนที่แตกต่าง

พฤติกรรมของเจ้านายกับผู้นำความเหมือนที่แตกต่าง

               หลายคนอาจจะเกิดความสับสนระหว่าคำว่า “เจ้านาย” กับ “ผู้นำ” ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วแบบไหนควรที่จะเรียกว่าผู้นำหรือเรียกว่าเจ้านาย จะวัดกันที่อายุงาน ประสบการณ์ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ฉะนั้นเราจึงลองมาแยกความแตกต่างของพฤติกรรมระหว่างเจ้านายกับผู้นำกันดูดีกว่าคะ เจ้านายจะเมินเฉยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่างๆของลูกน้อง มุ่งเน้นแต่ว่าจะต้องทำให้แผนงานบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพียงเอย่างเดียวไม่ได้ใส่ใจว่าลูกน้องจะพบเจออุปสรรคอย่างไรบ้าง แต่ถ้าผู้นำมักจะใส่ใจ เห็นอกเห็นใจลูกน้อง พร้อมที่จะนำพาทีมให้ไปในทิศทางเดียวกันได้เป็นอย่างดี เจ้านายมักจะใช้คำว่า ฉัน เป็นการแสดงพฤติกรรมเชิงคำสั่ง แบ่งแยกตัวออกจากลูกน้อง เช่น ฉันสั่งให้เธอไปทำงานแบบนี้ แต่ถ้าเป็นผู้นำจะใช้คำว่า เรา คือการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เจ้านายจะใช้แต่ลูกน้อง เพราะถือว่าตัวเองเป็นเจ้านายลูกน้องมีหน้าที่ทำงานตามที่ตัวเองต้องการเท่านั้น และไม่พยายามที่จะพัฒนาให้ลูกน้องมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้นำที่ดีจะพยายามพัฒนาให้ลูกน้องมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น พร้อมส่งเสิมให้ลูกน้องไปในทางที่ดี เจ้านายจะมักที่จะสร้างวิธีให้ลูกน้องรู้สึกเกรงกลัว ถ้าเปรียบกับสุภาษิตไทยก็คือสร้างแต่พระเดชแต่ไม่คิดที่จะสร้างพระคุณ เพราะถ้าลูกน้องมีความกลัวก็จะไม่กล้าหือหรือขัดคำสั่ง เจ้านายลักษณะนี้จะได้แต่งานกลับไปแต่ไม่ได้ใจลูกน้องอย่างแน่นอน ส่วนผู้นำจะสร้างให้ลูกน้องรู้สึกเกรงใจ และให้ความเคารพอย่างใจจริงมากกว่าที่จะให้ลูกน้องเกรงกลัวเพียงอย่างเดียว เจ้านายชอบเอาเครดิตหรือเอาความดีความชอบเข้าตัวเอง ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะประสบความสำเร็จจากการที่ลูกน้องลงมือทำหรือว่าตัวเองลงมือทำก็ตาม แต่จะเหมารวมว่างานชิ้นนี้สำเร็จได้ดีเป็นเพราะมาจากฝีมือของตนเอง แตกต่างกับผู้นำที่มักจะให้เครดิตลูกน้องหรือทีมงานว่ามีส่วนร่วมในการทำให้งานชิ้นนั้นๆออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เจ้านายมักมองที่ระยะสั้นๆ เห็นเฉพาะสิ่งตรงหน้าไม่มีการคิดวางแผนหรือจูงใจให้ลูกน้องมุ่งเห็นผลสำเร็จที่เป็นระยะไกลเพราะคิดว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าและเสียเวลา ส่วนผู้นำมักที่จะมองออกไประยะไกลเพื่อจะได้วางแผนงานให้กับทีมงานได้มีการพัฒนาและเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นอย่างไรกับบ้างคะ กับความเหมือนที่แตกต่างระหว่างเจ้านายกับผู้นำ ถ้าตอนนี้คุณกำลังเป็นหัวหน้าคนอยู่ คุณคิดว่าอยากจะเป็นเจ้านายที่ลูกน้องเกรงกลัวแต่ไม่จริงใจ กับผู้นำที่ดีมีแต่ลูกน้องรักใคร่ทำงานด้วยความตั้งใจ แบบไหนถึงจะดีกว่ากัน

แรงบันดาลใจสร้างขึ้นมาเองได้ถ้าเปิดใจ

แรงบันดาลใจสร้างขึ้นมาเองได้ถ้าเปิดใจ

แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรมีบางคนก็ต้องการมันเป็นอย่างมากการที่จะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จและให้ดีกว่าคนอื่นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่งก็ต้องอาศัยความกลัวและความกล้า และต้องบอกตัวเองเสมอว่าเรานั้นทำได้ นั้นเป็นสิ่งเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจ โดยไม่หลงทิศทาง อย่างแรกที่สำคัญคือการหาเป้าหมายให้ตัวเอง เลิกคิดจากความกลัวเพื่อให้ไม่ต้องไปยึดติดกับความกลัวในแง่ลบ เราควรจะนึกถึงคำว่าไม่ในบางอย่างเป็นเรื่องที่ธรรมดา แต่จะไม่มีการลงเมื่อทำเมื่อเรายังคงยึดติดกับคำว่าไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้น นั้นก็เพราะคุณกำลังยึดติดกับคำว่าไม่อยู่นั้นเอง สร้างเป้าหมายและแผนการของคุณที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเราควรจะคิดในแง่บาก ว่าคุณเองก็ทำได้ทำต่อไปอาจจะดีขึ้น ให้กำลังตัวใจเอง ยึดมั่นกับที่ตัวเองกำลังทำมีเป้าหมายที่แน่นอนคิดบวกในทุกเรื่องไม่ว่าจะดีหรือร้าย คุณต้องหาเป้าหมายเพียงอย่างเดียว เพราะตัวคุณมีหลายเรื่องที่ต้องทำลองหาเรื่องขึ้นมาสักเรื่องแล้วมุ่งทำแต่สิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวอย่างตั้งใจ ซึ่งมันจะเป็นการให้กำลังใจตัวเองเมื่อทำอะไรที่สำเร็จไปเป็นอย่างๆและค่อยทำอย่างต่อไปจะง่ายกว่า ทำแล้วให้เกิดความสนุกก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ขอให้เกิดความสนุกทุกอย่างจะดูง่ายขึ้นการที่เราสนุกกับมันผลของงานนั้นจะออกมาได้ดีกว่าที่จะต้องไปเครียดกับสิ่งที่ทำอยู่อย่างแน่นอน